Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Λύκειο Τρικάλων: Κανόνες για μαθητές και καθηγητές


Ακόμη και λεπτομέρειες για την καθημερινή σχολική ζωή περιλαμβάνονται στους κανόνες του Εσωτερικού κανονισμού του 3ου Λυκείου Τρικάλων,στο οποίο Διευθυντής είναι ο Θανάσης Νάστας όπως:

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
-Οι μαθητές δεν τρώνε ή δε μασούν τσίχλα κατά τη διάρκεια του μαθήματος
-Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο χώρο, όπου μυσταγωγείται η γνώση χωρίς εκκεντρικότητες τόσο στην κόμμωση όσο και στην αμφίεση.
-Οι καθηγητές προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές.
-Οι καθηγητές προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση και δεν καπνίζουν στο σχολικό χώρο έχοντας υπόψη ότι δημιουργούν πρότυπα αναφοράς στους μαθητές.
-Σε περίπτωση που, ενώ ο διδάσκων γράφει στον πίνακα, γίνονται ασχήμιες (πέταγμα χαρτιών, άναρθρες κραυγές, μυκηθμός κ.λπ.), οι υπόλοιποι μαθητές ως συνεργάτες στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν ηθική και νομική υποχρέωση, όπως αυτή απορρέει από τον κανονισμό Μαθητικών Κοινοτήτων, να αποδοκιμάζουν την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και σε συνεργασία με το διδάσκοντα να διασφαλίζουν την ομαλή διδακτική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση η φροντίδα για ευπρέπεια και αξιοπρέπεια δεν πρέπει να συγχέεται με το χαφιεδισμό.

-Ο διδάσκων οφείλει να μην ειρωνεύεται μαθητή αλλά και ο μαθητής να σέβεται απόλυτα το διδάσκοντα και να μην τον προκαλεί.
-Δεν επιτρέπονται τα "σκαστά". Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να αποχωρήσει, ενημερώνει τη Διεύθυνση, αυτή με τη σειρά της τον κηδεμόνα του και εφόσον ο κηδεμόνας συμφωνήσει ο μαθητής απέρχεται.
-Είναι αδιανόητο οι μαθητές κατά την ώρα του μαθήματος να πετούν μπαλάκια από χαρτί ο ένας στον άλλο, τη στιγμή που ο διδάσκων γράφει στον πίνακα ή συμβουλεύεται τις σημειώσεις του
-Οι μαθητές δεν παίζουν με τα νεύρα του διδάσκοντος
-Οι μαθητές να επισκέπτονται χώρους κοινωνικής αντίληψης για να τους δοθεί η δυνατότητα να εκδηλώσουν όσα φιλάνθρωπα αισθήματα καλλιεργούν η οικογένεια και το σχολείο
-Οι μαθητές δεν ανοίγουν την αυλόπορτα πατώντας το μπουτόν για όποιον θέλει να εισέλθει ή να εξέλθει του σχολικού χώρου.
-Για την παραποίηση του απουσιολογίου υπεύθυνος θεωρείται ο απουσιολόγος, εκτός και αν αποδείξει ότι ο δράστης είναι άλλος.
-Σε περίπτωση που ομάδα μαθητών απομακρυνθεί από το ξενοδοχείο μετά τις 12.00 (τα μεσάνυχτα) ή οποιαδήποτε άλλη ώρα ή αν οι μαθητές επιδεικνύουν γενικά απείθαρχη συμπεριφορά, οι συνοδοί οφείλουν, επειδή διακυβεύεται η ασφάλειά τους, να διακόψουν μετά από επικοινωνία με το Διευθυντή του σχολείου την εκδρομή και να επιστρέψουν πάραυτα στην έδρα του σχολείου.
- Εάν το σύνολο των μαθητών ή το σύνολο μιας τάξης επιδεικνύει απείθαρχη συμπεριφορά ή προβαίνει σε ενέργειες διαλυτικές της ομαλής λειτουργίας του σχολείου (αποχές, καταλήψεις, προσβλητική συμπεριφορά προς διδάσκοντες και Διεύθυνση) η Διεύθυνση του σχολείου έχει όχι μόνο δικαίωμα αλλά και καθήκον να μην εισηγηθεί την εκδρομή ή να εισηγηθεί αρνητικά, διότι δεν εξασφαλίζονται με τέτοια μαθητική συμπεριφορά οι προϋποθέσεις πειθαρχίας και αυτοπειθαρχίας για μια εκδρομή που θα εγγυάται την ασφάλεια των μαθητών και το επιθυμητό μορφωτικό αποτέλεσμα.


Ευπρέπεια σε ώρα διδασκαλίας
Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας. Αν δεν εξασφαλιστούν τέτοιες συνθήκες, δεν είναι δυνατό να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο ούτε στο γνωστικό ούτε στο συναισθηματικό ούτε στον ψυχοκινητικό τομέα της μάθησης. Είναι απαραίτητη η δημιουργία παιδαγωγικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι μαθητές θα ασκηθούν, ώστε να έχουν το ανάλογο αποτέλεσμα. Συνεπώς:
1. Ο διδάσκων αφήνει έξω από την αίθουσα την οποιαδήποτε προσωπική του μέριμνα και αγκαλιάζει με την καρδιά του όλους τους μαθητές.
2. Οι μαθητές κάθονται πάντα στην ορισμένη θέση τους, που έχει καταγραφεί και στο σχετικό διάγραμμα της αίθουσας.
3. Δε συνομιλούν μεταξύ τους, διότι ο θόρυβος δεν προάγει τη μυσταγωγία της μάθησης. Συνομιλούν μόνο με το διδάσκοντα.
4. Δεν τρώνε ή δε μασούν τσίχλα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
5. Οι παρατηρήσεις εκ μέρους του διδάσκοντα για τη συμπεριφορά τους γίνονται απόλυτα σεβαστές. Για οποιαδήποτε διαφωνία, αφού πρώτα συμμορφωθούν με αυτό που τους υποδεικνύει ο διδάσκων, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στη Διεύθυνση του σχολείου.
6. Ο διδάσκων οφείλει να μην ειρωνεύεται μαθητή αλλά και ο μαθητής να σέβεται απόλυτα το διδάσκοντα και να μην τον προκαλεί.
7. Είναι αδιανόητο οι μαθητές κατά την ώρα του μαθήματος να πετούν μπαλάκια από χαρτί ο ένας στον άλλο, τη στιγμή που ο διδάσκων γράφει στον πίνακα ή συμβουλεύεται τις σημειώσεις του.
8. Χωρίς άδεια του διδάσκοντος δε σηκώνονται από τις θέσεις τους και πολύ περισσότερο δεν κυκλοφορούν στην αίθουσα.
9. Δε ζητούν από το διδάσκοντα ευκαίρως - ακαίρως να βγαίνουν από την αίθουσα δήθεν για επείγουσα ανάγκη.
10. Ελέγχουν απόλυτα τη συμπεριφορά τους, δεν αντιμιλούν στο διδάσκοντα, προσέχουν τις εκφράσεις τους, δεν παίζουν με τα νεύρα του διδάσκοντος, γιατί αυτό έχει επιπτώσεις στην ποιότητα διδασκαλίας. Ο διδάσκων βρίσκεται στην αίθουσα κυρίως για να κάνει μάθημα και για να ασχολείται μόνο δευτερευόντως με την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά κάποιων, που δεν προσαρμόζονται εύκολα στη σχολική πραγματικότητα.
11. Σε περίπτωση που, ενώ ο διδάσκων γράφει στον πίνακα, γίνονται ασχήμιες (πέταγμα χαρτιών, άναρθρες κραυγές, μυκηθμός κ.λπ.), οι υπόλοιποι μαθητές ως συνεργάτες στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν ηθική και νομική υποχρέωση, όπως αυτή απορρέει από τον κανονισμό Μαθητικών Κοινοτήτων, να αποδοκιμάζουν την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και σε συνεργασία με το διδάσκοντα να διασφαλίζουν την ομαλή διδακτική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση η φροντίδα για ευπρέπεια και αξιοπρέπεια δεν πρέπει να συγχέεται με το χαφιεδισμό.
12. Η εξέταση των μαθητών για να διαπιστώσει ο διδάσκων την εμπέδωση του μαθήματος είναι υποχρεωτική. Χωρίς αντίρρηση επίσης, όταν ο διδάσκων καλεί μαθητή στον πίνακα, αυτός υπακούει.
13. Πλην εξαιρετικής περίπτωσης, που πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς προς το διδάσκοντα, δε γίνονται δεκτοί στο μάθημα όσοι δε φέρουν μαζί τους τα διδακτικά βιβλία και κυρίως αυτά των γλωσσικών μαθημάτων.
14. Οι μαθητές συμμετέχουν στο μάθημα και δεν παρίστανται απλώς στην αίθουσα διδασκαλίας.
Ποινές
Tο σχολείο δεν επιβάλλει ποινές αλλά τιμωρίες, που αποτρέπουν το μαθητή από το επόμενο λάθος και περιφρουρούν την τιμή του, όπως απορρέει από την ετυμολογία της λέξης: Τιμωρία<τιμωρός<τιμάορος< τιμή + ωρός (με έκταση του αρκτικού φωνήεντος εξαιτίας της σύνθεσης)< ορώ=βλέπω-προσέχω. Συνεπώς τιμωρία είναι η διαδικασία της περιφρούρησης της τιμής του μαθητή.

Ενδεικτικός πίνακας παραπτωμάτων
1. Αργοπορημένη προσέλευση στο σχολείο
2. Αργοπορημένη είσοδος των μαθητών στην τάξη
3. Αταξία ή η παρενόχληση των άλλων μαθητών στα διαλείμματα και την τάξη
4. Παρακώλυση ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος
5. Αδικαιολόγητη απουσία ή αποχώρηση από την τάξη ή από το σχολείο
6. Διατάραξη της τάξης κατά την πρωινή προσευχή ή άλλη σχολική συγκέντρωση.
7. Αντιγραφή ή προσπάθεια αντιγραφής στις εξετάσεις
8. Βρισιές και χυδαίες εκφράσεις
9. Χειροδικία
10. Ρύπανση σχολικού χώρου και της σχολικής περιουσίας με αναγραφή ή χάραξη συμβόλων ή συνθημάτων ή γενικότερα με ρίψη ρυπογόνων ουσιών και αντικειμένων.
11. Καταστροφή σχολικής περιουσίας
12. Κλοπή ή καταστροφή ξένης περιουσίας
13. Ανυπακοή και αυθάδεια προς καθηγητή και το άλλο προσωπικό του σχολείου.
14. Πρόκληση τραυματισμού
15. Κυκλοφορία κομματικών, αναρχικών, ανήθικων και γενικά προκλητικών εντύπων, εικόνων ή χειρογράφων, όπως και κάθε κειμένου προσηλυτισμού.
16. Το κάπνισμα
17. Η χρήση παραισθησιογόνων ουσιών
18. Ανυπακοή και αυθάδεια προς τη Δ/νση του σχολείου
19. Κατάληψη σχολικού χώρου
20. Οργάνωση αποχής και παρεμπόδιση μαθητών να μπουν στις αίθουσες
21. Η απομάκρυνση από το χώρο του περιπάτου και από το χώρο οποιασδήποτε άλλης σχολικής εκδήλωσης.
22. Γενικά η παραβίαση των ρυθμίσεων του παρόντος κανονισμού.
Καθαριότητα σχολικού χώρου
Σαφέστατο δείγμα του πολιτιστικού επιπέδου ενός χώρου και κυρίως του σχολικού είναι η καθαριότητα. Δυστυχώς όμως μια μικρή μερίδα μαθητών πολύ "φυσιολογικά" ρυπαίνει τον εντός κτιρίου κοινόχρηστο χώρο και τον αύλειο με χαρτιά και οτιδήποτε άλλο. Το γεγονός είναι λυπηρό αυτό καθαυτό αλλά και διότι αυτήν την απολίτιστη συμπεριφορά όχι μόνο την ανέχονται αλλά και την επιβραβεύουν με τη σιωπή τους οι υπόλοιποι μαθητές, γεγονός που σημαίνει ότι έναντι του σχολείου οι μαθητές στο σύνολό τους αναλαμβάνουν την ευθύνη της απολίτιστης συμπεριφοράς των ολίγων.
Επειδή, λοιπόν:
α. Το όλο θέμα προσβάλλει βάναυσα την εικόνα του σχολείου, που είναι από τη φύση του χώρος ευπρέπειας ευταξίας και πολιτισμού.
β. είναι αδύνατο να επισημαίνονται από τους εφημερεύοντες οι ρυπαίνοντες.
γ. ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση δεν είναι επιτρεπτό να παραμένουν απαθείς θεατές της ασχήμιας.
δ. και επειδή το σχολείο οφείλει να εθίζει τους μαθητές στον αυτοέλεγχο, τον αυτοπεριορισμό και να ενεργοποιεί σε κάθε μαθητή την έννοια του πολίτη (αυτός που ενεργοποιείται) ορίζεται:
1. Περιοδικά όλοι οι μαθητές συμβάλλουν στην αναβάθμιση της πολιτιστικής εικόνας του σχολείου.
2. Η περιοδικότητα εξασφαλίζεται με την αφιέρωση ενός πενταλέπτου από οποιαδήποτε διδακτική περίοδο ενός τμήματος για μάθημα καθαριότητας (περισυλλογή σκουπιδιών από τον αύλειο χώρο και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους).
3. Όταν οι μαθητές, όπως αρμόζει σε δημοκρατικούς πολίτες, συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει να ρυπαίνουν το σχολικό χώρο και ότι ως υπεύθυνα πρόσωπα πρέπει να αποτρέπουν τον οποιονδήποτε ρυπαίνει, αυτό το μάθημα της καθαριότητας θα πάψει να "διδάσκεται".
Αποκατάσταση φθορών σχολικής περιουσίας
Εκτός από το σχολικό χώρο σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή.
Φθορές, ζημίες, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της περιουσίας του σχολείου πρακτικά αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας:
Στις περιπτώσεις, λοιπόν, όπου μαθητής ή μαθητές συνειδητά προκαλούν φθορές και ζημιές, πέραν του πειθαρχικού ελέγχου καταλογίζεται στο δράστη η δαπάνη αποκατάστασης και ενημερώνεται ο κηδεμόνας του.
Για τους μαθητές και των τριών τάξεων η διάπραξη φθορών και ζημιών αλλά και η άρνηση καταβολής του τιμήματος της αποκατάστασης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για το χαρακτηρισμό της διαγωγής τους.
Ανθρωπισμός και Σχολείο
Το τεχνοκρατικό πνεύμα της εποχής μας και ο άκρατος καταναλωτισμός συμβάλλουν στην αποψίλωση ανθρωπιστικών αισθημάτων των μαθητών. Το Σχολείο όμως ως αντίρροπη και δημιουργική δύναμη οφείλει να καλλιεργεί ανθρωπιστικές ευαισθησίες συμβάλλοντας στη διάπλαση ενός μαθητή προσώπου και όχι ατόμου. Για το λόγο αυτό το σχολείο ορίζει σε προαιρετική βάση:
1. Οι μαθητές να επισκέπτονται χώρους κοινωνικής αντίληψης για να τους δοθεί η δυνατότητα να εκδηλώσουν όσα φιλάνθρωπα αισθήματα καλλιεργούν η οικογένεια και το σχολείο.
2. Οι μαθητές διενεργούν προαιρετικά δύο εράνους κάθε χρόνο και σε συνεργασία με το γραφείο Κοινωνικών λειτουργών της Ν. Α. Τρικάλων διαθέτουν τα χρήματα σε άπορες οικογένειες και κατά προτίμηση σε οικογένειες που έχουν παιδιά τα οποία φοιτούν στο Λύκειο.
Καθήκοντα μαθητών
Το ποιοτικό πλαίσιο λειτουργίας της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα της προσωπικότητας του μαθητή.
Επίσης η δική του δραστηριότητα και συμπεριφορά επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. Συνεπώς οι μαθητές μετά από δημοκρατικό διαλογισμό και χωρίς την ανάγκη εξωτερικού καταναγκασμού θα πρέπει για το δικό τους συμφέρον και την ευταξία της σχολικής κοινότητας να επιμελούνται τα εξής:
1. Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο (8 π.μ.), διαφορετικά εισέρχονται υπό προϋποθέσεις. Η παρουσία στην πρωινή σύναξη είναι υποχρεωτική, διότι αυτή αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2. Δεν απομακρύνονται από την αυλή του σχολείου και όταν ακόμη η αυλόπορτα είναι ανοιχτή, εάν δεν έχουν ολοκληρώσει το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
3. Σε καμία περίπτωση δεν υπερπηδούν τα κάγκελα, για να μπουν στην αυλή ή και να βγουν.
4. Ποδήλατα και μηχανάκια τοποθετούνται στον προκαθορισμένο χώρο και δε χρησιμοποιούνται μέχρι το πέρας των μαθημάτων.
5. Στα διαλείμματα βγαίνουν από τις αίθουσες και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες κατευθύνονται προς τον αύλειο χώρο.
6. Με το χτύπημα του κουδουνιού δεν καθυστερούν στην αυλή ή στους κοινόχρηστους χώρους αλλά οδεύουν προς τις αίθουσες διδασκαλίας, για να εισέλθουν μαζί με τους διδάσκοντες σ' αυτές.
7. Δεν εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας εφόσον έχει εισέλθει ο διδάσκων. Στην περίπτωση αυτή προσέρχονται στη Διεύθυνση, η οποία τους δίνει σημείωμα εισόδου. Με το σημείωμα αυτό ο μαθητής προσέρχεται στην αίθουσα και γίνεται δεκτός αλλά του καταχωρίζεται απουσία.
8. Δεν εξέρχονται από την αίθουσα διδασκαλίας για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικής περίπτωσης, για λίγα λεπτά και μετά από άδεια του διδάσκοντα.
9. Μαθητής που απομακρύνεται από την αίθουσα με ωριαία αποβολή από το διδάσκοντα για παιδαγωγικούς λόγους προσέρχεται στη Διεύθυνση. Αν ο Διευθυντής ή οι υποδιευθυντές δε βρίσκονται στα γραφεία τους, ο μαθητής περιμένει στο χώρο αναμονής.
10. Σε περίπτωση απουσίας διδάσκοντος οι μαθητές προσαρμόζονται στις εξής εναλλακτικές ρυθμίσεις:
α. Τροποποίηση προγράμματος
β. Αναπλήρωση της διδακτικής ώρας από άλλο διαθέσιμο διδάσκοντα
γ. Λειτουργία της αίθουσας δίκην αναγνωστηρίου με την επίβλεψη διδάσκοντα.
δ. Μετάβαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για παρακολούθηση πολιτιστικών- εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
11. Δεν επιτρέπονται τα "σκαστά". Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να αποχωρήσει, ενημερώνει τη Διεύθυνση, αυτή με τη σειρά της τον κηδεμόνα του και εφόσον ο κηδεμόνας συμφωνήσει ο μαθητής απέρχεται. Αν ο μαθητής αποχωρήσει χωρίς να τηρηθεί αυτή η διαδικασία, την επόμενη ημέρα δε γίνεται δεκτός στο σχολείο για παιδαγωγικούς λόγους με απόφαση του Διευθυντή. Σε περίπτωση υποτροπής το θέμα εισάγεται στο Σύλλογο Διδασκόντων.
12. Η μεταφορά και χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται, καθόσον η ανάγκη για επικοινωνία με τους κηδεμόνες καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, διότι η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου -και μάλιστα αυτών που λειτουργούν και ως φωτογραφικές μηχανές- δε συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου παιδαγωγικού κλίματος, διαλύει την ευταξία, αποσπά την προσοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος και, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εξετάσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις και υποψίες για καταδολίευσή τους (Γ2/4696/10-9-2001).
Σε περίπτωση που ένας μαθητής προσέλθει στο σχολείο με το κινητό του οφείλει να παραδώσει αυτό στη γραμματεία και να το παραλάβει μετά το πέρας των μαθημάτων.
13. Η μεταφορά και χρήση στο σχολικό χώρο συσκευών αναπαραγωγής ήχου και εικόνας γενικά δεν επιτρέπεται.
14. Το κάπνισμα απαγορεύεται στο χώρο του σχολείου (84874/Γ7/15-7-2009, ΦΕΚ 1286 τ. Β΄ 30-6-2009) για τους εξής λόγους :
α. Διότι δεν είναι παιδαγωγικά ορθό να νομιμοποιείται με την ανοχή του σχολείου.
β. Διότι είναι επιβλαβής συνήθεια για την υγεία των μαθητών και των διδασκόντων.
γ. Διότι οι μαθητές που καπνίζουν αποτελούν κακό παράδειγμα για τους υπολοίπους.
δ. Διότι κρυπτόμενοι ή περιφερόμενοι μαθητές καπνίζοντας προβάλλουν κακή εικόνα για το δημόσιο σχολείο.
15. Προσέχουν την καθαριότητα των χώρων και αποφεύγουν κάθε φθορά στο κτίσμα και στον εξοπλισμό. Για κάθε φθορά ο μαθητής βαρύνεται με τη δαπάνη αποκατάστασης πέραν του παιδαγωγικού ελέγχου.
16. Δεν ανοίγουν την αυλόπορτα πατώντας το μπουτόν για όποιον θέλει να εισέλθει ή να εξέλθει του σχολικού χώρου.
17. Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους τα διδακτικά βιβλία των μαθημάτων της ημέρας και κυρίως αυτά των γλωσσικών μαθημάτων, διότι διαφορετικά υποβαθμίζεται ή καθίσταται αδύνατη η διδασκαλία.
18. Οι μαθητές έχουν ιερή υποχρέωση να μη ευτελίζουν και απαξιώνουν το σχολικό βιβλίο με κακοποίηση και κάψιμο.
19. Οφείλουν σεβασμό στον επιστάτη και τους φύλακες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.
20. Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την αρτιότητα του θρανίου και της καρέκλας τους. Προς τούτο μετά την οριστική μαθητοθεσία τοποθετείται σε κάθε θρανίο και κάθε κάθισμα αυτοκόλλητη ετικέτα με το όνομα του μαθητή.
21. Οι μαθητές δε φέρουν στο σχολείο μαρκαδόρους και μπλάνκο.
22. Για την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της ανάληψης ευθυνών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων και στα πλαίσια του Κανονισμού των Μαθητικών Κοινοτήτων οι μαθητές αναλαμβάνουν ευθύνες για την αποτροπή καταστροφής της σχολικής περιουσίας και την ευπρεπή συμπεριφορά των μαθητών.
Καθήκοντα Διδασκόντων
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ακόμη ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά:
1. Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
2. Παρίστανται στην πρωινή σύναξη των μαθητών.
3. Με το χτύπημα του κουδουνιού οδεύουν προς τις αίθουσες διδασκαλίας.
4. Επειδή οι αίθουσες κλειδώνουν, οφείλουν να εκμηδενίζουν κάθε καθυστέρηση.
5. Εθίζουν τους μαθητές να περιμένουν την προσέλευσή τους έξω από την αίθουσα, για να μπουν όλοι μαζί σ' αυτή.
6. Δε δέχονται μαθητή στην τάξη μετά την είσοδό τους. Η είσοδος του μαθητή επιτρέπεται, μόνο εάν φέρει σημείωμα της Διεύθυνσης. Στον αργοπορούντα σημειώνεται απουσία εκτός και αν ο Διευθυντής σημειώνει αντίθετα εξαιτίας κάποιου αποχρώντος λόγου.
7. Δεν είναι επιτρεπτή η έξοδος μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικής ολιγόλεπτης περίπτωσης.
8. Κατά τις γραπτές δοκιμασίες (δεκάλεπτες ασκήσεις, πρόχειρα διαγωνίσματα, εκθέσεις) οι μαθητές και πάλι δεν εξέρχονται της αίθουσας.
9. Μαθητής που απομακρύνεται από το διδάσκοντα για παιδαγωγικούς λόγους με ωριαία αποβολή αποστέλλεται στη Διεύθυνση. Στο διάλειμμα ο διδάσκων ενημερώνει τη Διεύθυνση για τη συμπεριφορά του μαθητή και καταγράφει στο βιβλίο τιμωριών την τιμωρία του.
10. Ενημερώνουν ανελλιπώς τα βιβλία ύλης.
11. Οι της αυτής ειδικότητας συνεργάζονται, για να υπάρχει ο ίδιος ρυθμός διδασκαλίας σε όλα τα τμήματα.
12. Ενημερώνουν τη Διεύθυνση για απουσία μαθητή κατά την πρώτη ώρα και για τυχόν "σκαστά" αποστέλλοντας προς τούτο με τον απουσιολόγο σημείωμα.
13. Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες, σύμφωνα με το πρόγραμμα, για το ήθος και την επίδοση των μαθητών.
14. Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειμένων τους.
15. Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.
16. Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές.
17. Προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση και δεν καπνίζουν στο σχολικό χώρο έχοντας υπόψη ότι δημιουργούν πρότυπα αναφοράς στους μαθητές.
18. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων ενημερώνουν τους κηδεμόνες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη φοίτηση των μαθητών.
19. Οι διδάσκοντες την τελευταία ώρα του προγράμματος προτρέπουν τους μαθητές να τοποθετούν τις καρέκλες επάνω στα θρανία, για να διευκολύνεται ο καθαρισμός.
20. Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές, όταν αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους.
21. Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.
22. Οι διδάσκοντες στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης και ως εκ τούτου η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη, δηλαδή επιβάλλεται να υπάρχει οριζόντια συνεργασία:
α. να συζητούν μεταξύ τους τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν στην τάξη
β. να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων, που απαιτούν ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς.
23. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου είναι αναγκαίο να επιδιώκουν την κατακόρυφη συνεργασία και να εξετάζουν προβλήματα, που εμφανίζονται στη διδασκαλία μαθημάτων ενός κλάδου μέσα στο σχολείο.
24. Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.
25. Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές υπογραμμίζοντας ότι η ευταξία συντελεί στην αποδοτική λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα.
26. Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.
27. Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού πρέπει να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη με τα εξής στοιχεία:
α. τρόπος αντιμετώπισης του μαθητή
β. τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης
γ. τρόπος με τον οποίον εκτονώνει τις εντάσεις, που παρουσιάζονται στο τμήμα.
δ. η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες.
ε. προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο τμήμα δεν πρέπει να μεγεθύνονται φθάνοντας μέχρι τη Διεύθυνση.
28. Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν από τις 8πμ. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρούνται απόντες και η απουσία τους μπορεί να δικαιολογηθεί κατά την κείμενη νομοθεσία με κανονική ή αναρρωτική άδεια. Όσοι δεν απεργούν προσέρχονται από την πρώτη διδακτική ώρα στα πλαίσια προσφοράς εξωδιδακτικής εργασίας, για να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων, που σχετίζονται με την ασφάλεια των μαθητών στο σχολικό χώρο.
29. Πέραν τούτων για καθήκοντα - αρμοδιότητες Διδασκόντων, το έργο του Συλλόγου Διδασκόντων και τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων ισχύουν στην καθημερινή πρακτική λειτουργία του Σχολείου όλα όσα αναφέρονται στην εκπαιδευτική νομοθεσία και ιδιαίτερα στην Υπουργική απόφαση Δ1/105657/ΦΕΚ.1340/16-10-2002.
Εμφάνιση
(Γ2/785/7-2-1985)
Το σχολείο πρέπει να διακρίνεται για την ευπρέπεια του χώρου αλλά και για την κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών, τα όρια της οποίας είναι δυσδιάκριτα, αφού στο όλο θέμα εμφιλοχωρεί το στοιχείο της υποκειμενικότητας.
Είναι προφανές όμως ότι οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο χώρο, όπου μυσταγωγείται η γνώση χωρίς εκκεντρικότητες τόσο στην κόμμωση όσο και στην αμφίεση. Η ενδυμασία δεν πρέπει να αποσπά τους μαθητές από την ουσία της φοίτησης.
Παραποίηση εγγράφων
Η παραποίηση απουσιολογίου, βεβαιώσεως ή άλλου εγγράφου αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα και αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα από τα αρμόδια όργανα του σχολείου. Για την παραποίηση του απουσιολογίου υπεύθυνος θεωρείται ο απουσιολόγος, εκτός και αν αποδείξει ότι ο δράστης είναι άλλος.
Σχολικοί περίπατοι
Στο πλαίσιο της αρχαιοελληνικής ρήσης "βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος" εντάσσονται και οι σχολικοί περίπατοι, που δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ευκαιρία για υπολειτουργία της σχολικής κοινότητας, αλλά ως δυνατότητα για ένα ψυχαγωγικό "μάθημα" κοντά στη φύση και σε μνημεία πολιτιστικής αξίας. Επειδή όμως οι σχολικοί περίπατοι είναι ένα θέμα που συνήθως προκαλεί εντάσεις στη σχολική κοινότητα είναι απαραίτητη η επισήμανση των κατωτέρω:
1. Το πότε θα γίνει ένας περίπατος είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και όχι θέμα απόφασης των μαθητών.
2. Σε περίπτωση που οι μαθητές εκβιάζουν την απόφαση για εκδρομή με αποχή από τα μαθήματα, τότε είναι δυνατό να περικοπεί ο περίπατος του μήνα και να τίθενται υπό αίρεση και οι υπόλοιποι, σύμφωνα με τη διασταλτική ερμηνεία της Γ2/6657/20-11-97 εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ.
3. Οι σχολικοί περίπατοι είναι πέντε (5) και, αφού αυτό είναι κατοχυρωμένο νομικά, είναι αδύνατο να μην πραγματοποιηθούν, εφόσον οι μαθητές δεν προκαλούν με αποχή.
4. Τον ίδιο μήνα δεν μπορεί να γίνει περίπατος και εκδρομή ημερήσια ή περισσοτέρων ημερών.
5. Ο χώρος του περιπάτου επιλέγεται με βάση την ψυχαγωγική και αθλητική δυνατότητα αλλά και την ιδιαίτερη μορφωτική και πολιτιστική αξία της περιοχής.
6. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών είναι υποχρεωτική, εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει αποφασίσει την πραγματοποίηση περιπάτου.
7. Οι μαθητές ενημερώνονται από την προηγούμενη ή και ημέρες πριν για τον περίπατο σε κοντινή ή μακρινή περιοχή, οπότε και χρειάζεται προσυνεννόηση με τουριστικό γραφείο.
8. Σε κάθε περίπτωση περιπάτου οι μαθητές προσέρχονται κανονικά στο σχολείο και μετά την πρωινή συγκέντρωση εισέρχονται στις αίθουσες για την καταγραφή των απόντων. Η καταγραφή γίνεται και μετά το τέλος του περιπάτου, όταν αυτός πραγματοποιείται στο πάρκο του Ματσόπουλου.
9. Οι μαθητές δε φέρουν στο χώρο του περιπάτου τσάντες, ποδήλατα και μηχανάκια.
10. Η αναχώρηση και η επιστροφή για λόγους ασφάλειας των μαθητών γίνεται πάντα συντεταγμένα.
11. Οι μαθητές απαγορεύεται ρητά να απομακρύνονται από το χώρο του περιπάτου. Σε περίπτωση που απομακρυνθούν αποκλείονται από ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές, διότι ενδέχεται να πράξουν παρόμοια.
12. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν την απόλυτη ευθύνη της ασφάλειας των μαθητών και ως εκ τούτου περιφρουρούν το χώρο του περιπάτου.
13. Μαθητές που για λόγους υγείας δεν μπορούν να ακολουθήσουν στο χώρο του περιπάτου παραμένουν στο χώρο του σχολείου υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικού. Επίσης παραμένουν στο σχολείο και εκπαιδευτικοί, που προβάλλουν λόγους υγείας.
14. Η πραγματοποίηση ενός περιπάτου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών ούτε κατ' ελάχιστον. Συνεπώς προϋποθέσεις για να γίνει ο περίπατος στο πάρκο του Ματσόπουλου είναι :
α. να υπάρχει ηλιοφάνεια
β. η εξωτερική θερμοκρασία να μην είναι κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου.
15. Όταν ο περίπατος υλοποιείται στο πάρκο του Ματσόπουλου, η αποχώρηση για το σχολείο γίνεται στις 11 π.μ. συντεταγμένα.
16. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την υποχρέωση να προετοιμάζουν ανάλογα τους μαθητές, όταν ο περίπατος γίνεται σε χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς.
17. Επειδή ο χρόνος πραγματοποίησης περιπάτων είναι περιορισμένος (όχι περισσότερος από 8 π.μ. – 1:30 μ.μ.), είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μεταφορικό μέσο αλλά η τοποθεσία επιλογής πρέπει να είναι μέσα στα όρια του νομού εντός του οποίου ανήκει το σχολείο.
18. Επειδή για πρακτικούς λόγους οι μαθητές δεν είναι δυνατό να παραμένουν στο πάρκο του Ματσόπουλου μέχρι τη 1:30΄ μ.μ., οι γονείς θα ενημερώνονται από την προηγούμενη ότι την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθεί περίπατος και ότι μετά τις 11:30 π.μ. θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών τους. Προς τούτο θα προσκομίζουν στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση στην αρχή του σχολικού έτους. Οι μαθητές των οποίων οι γονείς διαφωνούν με τη ρύθμιση θα παραμένουν στο σχολείο μέχρι τη 1:45 μ.μ. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση αναλαμβάνεται η ευθύνη της ασφάλειας των μαθητών μετά τις 10:30 π.μ., οπότε πραγματοποιούνται οι τρεις σχολικές γιορτές και ο εκκλησιασμός για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών.
Εκδρομές
Η πραγματοποίηση εκδρομών δεν είναι υποχρεωτική για τα σχολεία και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να υποχρεωθούν μαθητές ή καθηγητές να μετέχουν, αν δεν το επιθυμούν.
Συνιστάται όμως όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να καταβάλλουν κάθε σχετική προσπάθεια για την πραγματοποίηση των εκδρομών, όταν προπαντός τις επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι και όταν μ' αυτές προάγεται το γενικό μορφωτικό έργο του Σχολείου.
Γι' αυτές τις εκδρομές συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
1. Οι εκδρομές μπορεί να είναι για όλες τις τάξεις ημερήσιες ή διήμερες (μία ημέρα εργάσιμη και μία αργία)
2. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν μέχρι δύο εκδρομές της παραγράφου 1.
3. Η Γ΄ Λυκείου μπορεί να πραγματοποιήσει μια πενθήμερη εκδρομή στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό.
4. Εκδρομές γίνονται, δύο τον αριθμό, και στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.
5. Οι εκδρομές της παραγράφου 1 μπορεί να προγραμματίζονται για όλες τις τάξεις την ίδια ημέρα, διότι σε διαφορετική περίπτωση διασαλεύεται η ευταξία του σχολείου, αφού κάθε φορά εξαιτίας της απουσίας των συνοδών καθηγητών κάποια τμήματα δε θα διδάσκονται αλλά θα περιφέρονται στο σχολικό χώρο.
6. Επειδή ο σκοπός των εκδρομών είναι κυρίως μορφωτικός οι συνοδοί καθηγητές οφείλουν να προετοιμάζουν γι' αυτό τους μαθητές.
7. Οι προϋποθέσεις για να γίνει μία εκδρομή είναι:
α. Συμμετέχει το 70% των μαθητών της τάξης. Οι μαθητές, που δε συμμετέχουν, προσέρχονται κανονικά στο σχολείο και είτε διδάσκονται είτε με απόφαση του Σ.Δ. επισκέπτονται πολιτιστικό χώρο.
β. Με δήλωσή του ο κηδεμόνας, την οποία προσκομίζει ο ίδιος στο σχολείο, επιτρέπει τη συμμετοχή του μαθητή.
γ. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τις ημερήσιες δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία υλοποίησης και για τις πολυήμερες δύο μήνες πριν.
δ. Υπάρχουν οι ανάλογοι συνοδοί: Ο αρχηγός, που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός, και ένας συνοδός για κάθε 30 μαθητές στο εσωτερικό και 20 μαθητές στο εξωτερικό.
ε. Για τις εκδρομές της παραγράφου 4 δεν ισχύουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 7,δ. αλλά διαφορετικές.
8. Το πρόγραμμα της εκδρομής, που εγκρίθηκε, δεν τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, αλλά εφαρμόζεται πιστά.
9. Σε καμία περίπτωση δε δίνεται ελεύθερος χρόνος στους μαθητές. Βρίσκονται πάντα και σε στιγμές χαλάρωσης (φαγητό, καφές κ.λπ.) υπό τη διακριτική επίβλεψη των συνοδών.
10. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η παραβίαση της ώρας επιστροφής στο ξενοδοχείο (12 τα μεσάνυχτα) και τούτο διότι α. αυτό ορίζει το πρόγραμμα. β. δεν είναι δυνατό μετά από ξενύχτι να λειτουργήσει ποιοτικά το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας.
11. Σε περίπτωση που ομάδα μαθητών απομακρυνθεί από το ξενοδοχείο μετά τις 12.00 (τα μεσάνυχτα) ή οποιαδήποτε άλλη ώρα ή αν οι μαθητές επιδεικνύουν γενικά απείθαρχη συμπεριφορά, οι συνοδοί οφείλουν, επειδή διακυβεύεται η ασφάλειά τους, να διακόψουν μετά από επικοινωνία με το Διευθυντή του σχολείου την εκδρομή και να επιστρέψουν πάραυτα στην έδρα του σχολείου.
12. Εάν το σύνολο των μαθητών ή το σύνολο μιας τάξης επιδεικνύει απείθαρχη συμπεριφορά ή προβαίνει σε ενέργειες διαλυτικές της ομαλής λειτουργίας του σχολείου (αποχές, καταλήψεις, προσβλητική συμπεριφορά προς διδάσκοντες και Διεύθυνση) η Διεύθυνση του σχολείου έχει όχι μόνο δικαίωμα αλλά και καθήκον να μην εισηγηθεί την εκδρομή ή να εισηγηθεί αρνητικά, διότι δεν εξασφαλίζονται με τέτοια μαθητική συμπεριφορά οι προϋποθέσεις πειθαρχίας και αυτοπειθαρχίας για μια εκδρομή που θα εγγυάται την ασφάλεια των μαθητών και το επιθυμητό μορφωτικό αποτέλεσμα.
13. Στους προς επίσκεψη χώρους γίνεται ξενάγηση από τους συνοδούς καθηγητές ή από ξεναγό, για να μπορέσουν οι μαθητές να δρέψουν πολιτιστική ωφέλεια από τον πολιτιστικό χώρο ή τη ζώνη φυσικού κάλλους.
14. Τις συνεννοήσεις και το κλείσιμο συμφωνιών με τουριστικά γραφεία δεν τις κάνουν οι μαθητές αλλά επιτροπή, που απαρτίζεται από το Διευθυντή, δυο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών.
15. Οι συνοδοί καθηγητές ελέγχουν την καταλληλότητα των μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ Γ2/28933/23-3-2004.
16. Ο αρχηγός της κάθε εκδρομής, πλην της ημερήσιας, μετά το πέρας της εκδρομής υποβάλλει έκθεση στη Δ/νση του Σχολείου.
Καθήκοντα εκδρομέων:
Α.ΓΕΝΙΚΑ
1. Οφείλουν εκτίμηση και κατανόηση στους καθηγητές, που ευθύνονται για την επιτυχία της εκδρομής.
2. Είναι ευγενείς προς κάθε ξένο πρόσωπο χωρίς να εξοικειώνονται με αυτό.
3. Εμπιστεύονται στους υπευθύνους κάθε ειδικό πρόβλημα υγείας (υπνοβασία, αλλεργία, λιποθυμικές καταστάσεις κ.λπ.)
4. Ενημερώνουν για κάθε ξαφνική ενόχληση τους υπευθύνους.
5. Προσέχουν τους λογαριασμούς τους στα καταστήματα, για να μη δυσαρεστηθούν για λίγα χρήματα.
6. Ντύνονται χαρούμενα, νεανικά, απλά και όχι προκλητικά.
7. Δεν γκρινιάζουν για κάθε πρόβλημα, ώστε το κλίμα της εκδρομής να είναι πάντα αισιόδοξο.
Β. Τι πρέπει να κάνω:
1. Τηρώ αυστηρά το πρόγραμμα.
2. Γνωρίζω τους κοιτώνες των υπευθύνων οπωσδήποτε.
3. Σέβομαι τον οδηγό και συμπεριφέρομαι ανάλογα προς αυτόν.
4. Πειθαρχώ στους κανονισμούς λειτουργίας του ξενοδοχείου.
5. Χρησιμοποιώ τους χώρους ύπνου - φαγητού πολιτισμένα, ευγενικά και τυπικά.
6. Ανοιγοκλείνω αθόρυβα τις πόρτες.
7. Ζητώ διακριτικά τις όποιες υπηρεσίες του προσωπικού (στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο κ.λπ.)
Γ. Τι απαγορεύεται ρητά να κάνω:
1. Να αλλάξω δωμάτιο ύπνου, χωρίς προενημέρωση των υπευθύνων.
2. Να προκαλέσω με τσιγάρο, ποτό ή κατά άλλο τρόπο τους συνοδούς καθηγητές.
3. Να προξενήσω φθορές ή καταστροφές στο πούλμαν, στο ξενοδοχείο, στους χώρους επισκέψεων και στα ατομικά είδη εκδρομέων.
4. Να αρνηθώ συμμετοχή σε οποιαδήποτε κοινή εκδήλωση ή μετάβαση.
5. Να θορυβώ ή να συμπεριφέρομαι με ασέβεια ή απρέπεια.
Δ. Ειδικός κανόνας
Στα δωμάτια θα κοιμούνται ανά δύο, τρεις ή τέσσερις μόνο αγόρια ή μόνο κορίτσια.
Οι δυάδες - τετράδες θα συγκροτούνται από τους μαθητές και θα εγκρίνονται από τους υπευθύνους.
Μαθητικές Κοινότητες (Μ.Κ.)
1. Οι μαθητικές κοινότητες δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο αλλά καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που συνδέεται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελούν το χώρο στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η μαθητική πρωτοβουλία μέσα στο σχολείο σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού των μαθητικών κοινοτήτων και το άρθρο 1, όπου περιγράφεται ο σκοπός και ο χαρακτήρας τους.
2. Η οργάνωση αποχής από τα μαθήματα, η κατάληψη του σχολείου, η προσφυγή στα Μ.Μ.Ε για την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων του σχολείου, οι ανυπόστατες καταγγελίες που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς καταργούν το σκοπό και χαρακτήρα των Μ.Κ.
3. Η Μ.Κ. μπορεί να προτείνει στη Δ/νση πραγματοποίηση περιπάτου αλλά η ευθύνη για την τελική απόφαση είναι του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων. Η οποιαδήποτε απόφασή τους εφόσον κινείται μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους γίνεται απόλυτα σεβαστή. Η αποχή από το σύνολο των μαθητών ως μέσω πίεσης για πραγματοποίηση περιπάτου συνιστά κάκιστη επιλογή, που αναπόφευκτα επισύρει συνέπειες κατά την κρίση της Δ/νσης και του Συλλόγου των Διδασκόντων.
4. Οι δραστηριότητες της Μ.Κ. αναγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο 10 του κανονισμού Μ.Κ. Η παρέκκλιση από τα νομοθετημένα όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται ως δικαίωμα των μαθητών αλλά και συνιστά λόγο για μη ουσιαστική συνεργασία μεταξύ δεκαπενταμελούς, Δ/νσης του σχολείου και Συλλόγου Διδασκόντων.
5. Η οργάνωση αποχής από το δεκαπενταμελές συμβούλιο ή μέλη του ή από άλλους μαθητές συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις κείμενες σχολικές διατάξεις.
6. Η οργάνωση κατάληψης από το δεκαπενταμελές συμβούλιο ή μέλη του ή από άλλους μαθητές αντιμετωπίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα από το σχολείο αλλά και ως ποινικό από την πολιτεία σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ΦΕΚ.272/4-12-99, που ορίζει ρητά ότι "όποιος καθ' οιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την ομαλή λειτουργία των δημοσίων σχολείων …… τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Η ποινική δίωξη των υπαιτίων ασκείται αυτεπαγγέλτως".
Σύμφωνα με τη παραπάνω πράξη νομοθετικού περιεχομένου "εκπηδούν" και οι υποχρεώσεις των διευθυντών σχολείων για την εφαρμογή της, που είναι:
• Ενημερώνει τον οικείο προϊστάμενο
• Καλεί την αρμόδια αστυνομική αρχή
• Αναφέρει το γεγονός στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η αδιαφορία, παράλειψη ή καθυστέρηση για τις παραπάνω ενέργειες συνθέτουν το πειθαρχικό παράπτωμα των παρ. ε΄ και στ΄ του άρθρου 107 του Υπαλ. Κώδικα.
7. Σύμφωνα με την Γ2/6657/20-11-97 εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ "Οι διδακτικές ώρες που χάνονται λόγω καταλήψεων καλύπτονται οπωσδήποτε με περιορισμό ή κατάργηση κατ' αρχήν των σχολικών περιπάτων και των πολυήμερων εκδρομών". Σε περίπτωση που αυτό δεν αρκεί για την κάλυψη των ωρών, αξιοποιούνται οι αργίες που μεσολαβούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (Σάββατα, εορτές και διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα).
8. Η αποχή από τα μαθήματα θα αντιμετωπίζεται κατ' αναλογία με τα ισχύοντα για τις καταλήψεις.
9. Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ περί "παρακώλυσης λειτουργίας σχολείων" 8-1-99, "υποχρεώνονται σε περίπτωση διαπίστωσης ζημιών και φθορών να καταθέτουν αμελλητί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου και να εγείρουν τις σχετικές αγωγές αποζημίωσης".

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Πνευματικά Δικαιώματα

-Επιτρέπεται η αντιγραφή του κειμένου
-Μόνο για μη-κερδοσκοπική χρήση
-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναφορά πηγής

nek-plan.blogspot.com